Rólunk mondták

♦︎ M. dr. Nádasi Mária ELTE PPK professzor emeritus

"Kedves Kollégák!

Fejér Zsolt és munkatársai Mappát készítő tevékenységét a kezdetek óta volt lehetőségem figyelemmel kísérni. Első perctől kezdve megragadott az a szakmai hozzáértés és nyíltság, ahogy a pedagógiai és közéleti problémákról írnak, az az elhivatottság, ahogy a  gyerekek, a pedagógusok, a szülők érdekében beszélnek. És nemcsak a diagnózis pontos, hanem a segítés eszközeit is keresik a saját kereteiken belül. 

Az ELTE pedagógia tanáraként a pedagógusképzésben, -továbbképzésben való részvétel során az egyik fő törekvésem az volt, hogy elfogadtassam a differenciálás oktatásban  érvényesítésének szükségességét. Eközben rendre szembetaláltam magam azzal a feszültséggel, ha elméletben el is fogadják ezt a pedagógusjelöltek, az iskolában már dolgozó kollégák, de a differenciálás feltételei a magyar oktatásügyben alig-alig adottak, vagy csak nagy személyes erőfeszítéssel megteremthetők. Márpedig differenciálás nélkül nincs eredményes oktatás, nevelés. 

A differenciáláshoz a Mappa szakszerű, biztonságos, napi segítséget nyújt, ezért alkalmazását teljes meggyőződéssel ajánlom."

♦︎ Dr. Gloviczki Zoltán rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Szívből örülök a fejleményeknek! Sajnos nagyon ritka, hogy egy értelmes és értékes, de nem felülről jövő kezdeményezés utat tudjon törni magának… Főiskolánkon minden érintettnek meleg szavakkal ajánlottam figyelmébe mindezt!”

♦︎ Földes Petra tanár, mentálhigiénés szakember, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztője

"Szuper tartalmilag és módszertanilag is, a felépítését és vizualitását tekintve is kiváló oldal."

♦︎ Róka Sándor, Rátz Tanár Úr Emlékműdíjjal kitüntetett matematikatanár 

"Ha érdekes órákat akarunk, akkor a statikus, nyomtatott egyentankönyv nem tud olyan hasznos segítséget adni, mint az online, dinamikusan fejlődő Mappa. Használjuk a Mappát, mert itt rátalálunk arra a feladatlapra, amivel élvezetessé varázsoljuk a következő órát.

Legyünk ott, használjuk a Mappát és vegyünk részt a fejlesztésében.

Rajtunk is múlik, a szakmai műhelyek összefogásán, a kreativitásunkon, hogy milyen lesz a Mappa. Legyünk ott, mert aki kimarad, az lemarad!"

♦︎ dr. Szeszler Anna, a Lauder Iskola volt főigazgatója

"Ez a kicsiknek szóló feladatgyűjtemény unikum. Szemlélete, minden részlete meggyőzően tükrözi, hogy készítői nagyon ismerik a gyerekeket, rendelkeznek a legnemesebb értelemben vett korszerű szakmai tudással, és nem utolsósorban belülről látják a tanítók, esetleg szülők szükségleteit a személyiséghez igazodó fejlesztéshez.  

Az utóbbi években sok és sokféle online segédanyag látott napvilágot, de bevallom, még nem találkoztam olyan anyaggal, amely ilyen tudatosan a képességekre, és nem a tananyagra teszi a hangsúlyt. Őszintén gratulálok! Nagy előnyének látom, hogy miközben a tanító kész feladatokat, ötleteket kaphat, megmarad a kreativitás lehetősége, átalakíthatja, szerkesztheti saját ill. tanítványai szükségletei szerint. Szóval  kiszolgál, de nem mechanikusan, hiszen eredményesen csak tudatos megközelítéssel alkalmazható."

♦︎ Kereszty Zsuzsa ny. docens, ELTE-TÓK

"Újra és újra belelapozok, aztán olvasom a MAPPÁT, ezt a remekül szerkesztett, ötletekben elképesztően gazdag feladatbankot, és elkezdem érzékelni, milyen hihetetlen energiából, tapasztalatból, kreativitásból született. 

A MAPPA számomra annak bizonyítéka, hogy az oktatáspolitikai környezet támogatása nélkül is képes megjelenni a kiégés, a burn out szindróma helyett - szép régi szóval hivatásrendünkben is - a kreativitás. Ez pedig  „ragályos” lehet, inspirálni képes az Olvasót, a feladatbankot Használót arra, hogy maga is kreatív, a gyerekeket inspiráló legyen. Minderre rég nem volt olyan nagy szükség, mint napjainkban."

♦︎ L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője

A Kincskereső Iskola és a tanitonline.hu  egy, tanítóknak és szülőknek is használható feladatbankot hozott létre, hosszú gyűjtőmunkával, közösségi összefogással.

Minden gyerek más…és minden gyerek fontos.

Hihetetlen tudás van ebben a megtépázott magyar pedagógustársadalomban, ami magában hordozza a minőségi munka lehetőségét. Nekem különösen tetszik, hogy az általam sokat emlegetett alapozó szakaszra koncentrál. Az alapkészségek megfelelő szintű elsajátítása nélkül ugyanis nincs sikeres előmenetel, sem felső tagozatban, sem középiskolában.

Aki használja, legyen az tanító, szülő, itt egy fejlesztési tárházat talál. Ajánlom a figyelmébe mindenkinek!” 

♦︎ Ungár Ágnes, A Jövő Iskolája intézményvezetője, a Nat 2020 alsó tagozatos szakmai vezetője

"Kedves Kollégák!

A szakmai fejlődés leghatékonyabb megvalósulása a horizontális tudásmegosztás. A tanítási jógyakorlatokra minden pedagógus folyamatosan kíváncsi és nyitott. A tanítók pedig híresek arról, hogy módszertani kreativitásuk kimeríthetetlen. A MAPPA olyan gyakorlatokat, feladatokat, anyagokat tartalmaz, amelyeket már mind kipróbált és szeretett legalább egy remek kollégánk! Nem általános elvárások és elképzelések mentén született feladatok ezek, hanem igazi iskolai szituációkban, igazi osztályokban, igazi gyerekek számára készültek. Olyan pedagógusok álltak a kezdeményezés mögé, akik számomra is meghatározó szakmai személyiségek. A feladatokat, gyakorlatokat, órarészleteket, a nívó mellett a sokszínűség is jellemzi, hiszen nagyon széles körből, sokféle megközelítésből származnak. Mindig is hittem abban, hogy egy jó tanító, egy igazán jó pedagógus szeretné megosztani jógyakorlatát másokkal akkor is, ha ez nem pályázati keretben, nem külön elismerésért, jogdíjért, pótlékért, vagy ilyesmért történik, hanem pusztán azért, mert hisz abban: ha neki működött, másnak is fog, és ennek legnagyobb nyertese mindig a GYEREK! A MAPPA létrejötte is ezt támasztja alá. Használjátok, mert megkönnyíti a felkészülést, tervezést! Használjátok, mert példaértékű, hogy pedagógusok egymást segítik saját munkájukkal! Épüljetek belőle, és építsétek tovább! Lelkesen ajánlom minden tanítónak!" 

♦︎ Dr. habil. K. Nagy Emese, KIP hálózat szakmai vezetője, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet főigazgatója
 

"Tisztelt Pedagógusok, Tanítók, Szülők, kedves Kollégák!

Minden pedagógus, szülő arra törekszik, hogy az iskolakezdés utáni négy évben olyan alapkompetenciákkal rendelkezzen minden gyermek, amely lehetőséget ad számára a felső tagozatba való sikeres belépéshez. Azt is tudjuk azonban, hogy az iskolában használt segédanyagok, tankönyvek nem nyújtanak minden esetben elég segítséget ehhez a felkészüléshez, fejlesztéshez, különösen nem most, amikor a digitális úton szerveződő tanulás egyre inkább előtérbe kerül és egyre inkább kedveltté válik a gyerekek körében. 

Most egy kitűnő segítség érkezik a tanító kollégák és szülők számára, amelyet a Winkler Márta alapította Kincskereső Iskola és a volt Tanító folyóirat szerkesztője, Fejér Zsolt és csapata fémjelez. Egy olyan online felület érhető el, amely 1-4. osztályig feladatbankot ajánl a pedagógusok, szülők segítségével, az alapozó tárgyak tekintetében, a gyerekeknek. 

Miért érdemes élni a lehetőséggel?

Nos, többek között azért, mert a feladatok pont ehhez a sikeres felkészüléshez nyújtanak segítséget, vagyis az alapkompetenciák fejlesztését, erősítését célozzák meg és mindezt játékos formában. Minden gyermek eltérő módon tanul, különböző módszerek alkalmasak számára az ismeretek sikeres elsajátításához. Ennek a sokféleségnek a figyelembevételével ajánlom egyik fejlesztő lehetőségként ezt az online felületet.

Éljenek, éljetek a lehetőséggel!"

♦︎ C. Neményi Eszter

"Remek ötletekkel, igen szép kivitellel megvalósuló feladatbankot látok a MAPPÁban. A rendkívül sokoldalú fejlesztéshez alkalmas anyag sok tanítónak nyújt lehetőséget differenciált felhasználásra és továbbgondolásra. Lehet, hogy nekem nem is lenne egyszerű (például időhiány miatt) "lemondani" arról, hogy valamennyit felhasználjam!   

Egy dolog azonban kicsit nyugtalanít. 

Azt hiszem, nem kell nagyon bizonygatnom, milyen fontosnak tartom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a tanulás közben. Együtt, sok játékkal, beszélgetéssel, vitákkal.

Emellett viszont talán túlságosan kevés szó esik arról, hogy "követelek tőled, mert tisztellek". Hogy nem azáltal fejlesztek, nevelek helyesen, hogy mindenben "kiszolgálom" a növendékeim igényeit. Valahogyan jó lenne abban is támogatni a tanítók munkáját, hogy a csodálatos feladatbank okos felhasználását hogyan hangolhatják össze a gyerekek kötelességtudatának, felelősségvállalásának, akaratának a formálásával."

♦︎ dr. Rádi Orsolya Márta, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszékének adjunktusa

"A szövegértés - szövegalkotás  (beszéd - írás - olvasás és ezek megalapozása a mozgásfejlesztéssel) jó gyakorlatai: ez található a tematikus MAPPA-ban. 

Pedagógusként, gyógypedagógusként, szülőként rengeteg a kérdésünk a gyermekek optimálisabb fejlesztésével kapcsolatban. Végre itt a módszertani ajánló, és több hasznos linkgyüjtemény is.

Időigényes feladat a pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak a napi (digitális) tananyag összeállítása. A MAPPA-ban  az iskolák, óvodák, szülők, pedagógusok és fejlesztők számára fogalmaztak meg ajánlásokat több területen, témában is a szerzők, szerkesztők.

A MAPPA  gyűjteményében olyan dokumentumok, feladatok, rejtvények, szisztematikus modulok találhatók, amelyeket a pedagógusok közül  többszázan kipróbáltak, de mégsem csak ez az érdeme az anyagnak.  Sokkal inkább azért ajánlható, mert a fejlődéslélektan, az idegrendszeri és más kutatások alátámasztják ezek hatékonyságát az anyanyelvi tapasztalatok szerzése,  beszéd - írás -  és az olvasás  terén. 

Jó szívvel ajánlom a MAPPA átgondolt, színvonalas anyagait!"

♦︎ Both Gabi író és főszerkesztő, MeseCentrumIGYIC ifjúsági és gyerekirodalmi blog

 “Betűmágusok, megszállott útkeresők, a gyerekeink jövőjének megalapozói.”

♦︎ Anonymus (adománygyűjtésünk név nélküliséget kérő támogatói)

"A gyerekeim kiegyensúlyozottak, boldogok és tele vannak tudásvággyal. Ez a Ti érdemetek is! Még karantén idején is alig várták az online foglalkozásokat Veletek. Remélem, minél több kisiskoláshoz és szüleikhez elér a kezdeményezés útján az, aminek mi minden nap részesei lehetünk!”

"Ez csodálatos kezdeményezés! Sok erőt kívánok hozzá!”

”Tanítóként nap mint nap élem át egy ilyen feladatbank hiányát. Szerény összeggel tudom támogatni a megvalósítást, de bízom benne, hogy mások is megteszik.” 

“Segítek, hogy segíthessetek.”

“Sok sikert kívánok ehhez a nemes célhoz. Szívesen járultam hozzá és osztom meg másokkal is.”

“Kiváló emberek csak kiváló munkát végezhetnek, köszönöm, hogy támogathattam!”

“Szülőként nagyon fontosnak tartom ezt.”

MÉDIAMEGJELENÉSEK

♦︎ WMN - Hogyan szerettethető meg a gyerekekkel az olvasás?

♦︎ OFOE - "Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk!"

♦︎ Tani-tani Online - Egy izgalmas online feladatbank, ami más, mint a többi

♦︎ ELTE - Nem tankönyvet tanítunk, hanem gyereket!

♦︎ Index - Iszonyúan magukra hagyták a pedagógusokat